מירב אברמוב-פונטש, עו"ד

מעמד אישי ומשפחה

עורכת דין מירב אברמוב-פונטש הינה מומחית לדיני משפחה, מגשרת מוסמכת ונוטריון בשפות עברית ואנגלית.

תמ"ש (תל-אביב) 16591/01 – פלוני – חסוי באמצעות האפוטרופסיות ש.ר וג.א נגד אלמוני ואלמונית

הרקע העובדתי

מספר חודשים טרם מונה לתובע אפוטרופוס, חתם על תצהיר מתנה וייפוי כוח בלתי חוזר להעברה ללא תמורה של כל זכויותיו בדירת המגורים היחידה שלו לאחייניתו (הנתבעת 2) ולבעלה (הנתבע 1). כמו כן העביר התובע לנתבעת, לכאורה במתנה, תכשיטים של אשתו המנוחה.

השאלות שעלו בפסק הדין

א. מהו תוקפה של הפעולה המשפטית שנעשתה ע"י התובע כאשר זמן קצר  לאחר מכן מונה לו אפוטרופוס.

ב. האם הייתה לתובע גמירות דעת. האם הבין את הסכם המתנה והאם  הייתה לו כוונה להעביר את זכויותיו בדירה לנתבעים.

ג. אם מדובר בהתחייבות לתת מתנה האם רשאי התובע לחזור בו  מהמתנה.

ד. האם ניתנו התכשיטים במתנה לנתבעים.

החלטת בימ"ש

מטרת בימ"ש היתה להסיק מתוך החומר שבפניו מה היה מצבו השכלי של התובע בעת ביצוע העסקה. האם הבין על מה חותם ומהן ההשלכות של חתימתו והאם הייתה לו כוונה להעביר את דירתו במתנה.

בימ"ש סבר כי התובע ידע שהוא חותם על משהו המתייחס לדירה אולם לא הבין כי הוא מעביר את זכויותיו בדירה במתנה ומהן ההשלכות של המתנה. התובע היה נטול גמירות דעת שכן לא התכוון להעביר את כל זכויותיו ולהיפרד מדירתו. בימ"ש קבע כי טענת הנתבעים כי התכנית הייתה לבנות בדירתו כך שיוכלו לגור יחד, תכנית זו לא נרשמה בשום מקום, אינה מוזכרת במסמכים עליהם חתם התובע ולא נקבעה שום דרך להגן עליה.ועל כן בימ"ש קבע  כי דינה של ההעברה להתבטל. וכי אין עוד מקום לדון בשאלה האם מדובר בהתחייבות לתת מתנה והאם להתיר לתובע לחזור בו מהמתנה שכן בהעדר גמירות דעת ההעברה בוטלה.

לגבי התכשיטים – בימ"ש ציין כי אין מחלוקת כי התובע מסר את התכשיטים לנתבעת אולם משהיא טוענת כי קיבלה אותם במתנה עליה נטל ההוכחה.

בימ"ש קבע כי הנתבעים לא הרימו את נטל ההוכחה כי התכשיטים ניתנו במתנה. הואיל ומדובר בנתבע אשר סבל מפיגור שכלי ולאחר שלעדות האחות לא נמצאו כל תימוכין.

חיפוש באתר פסק-דין – תמ"ש 16591/01

ניתו להגיב