מירב אברמוב-פונטש, עו"ד

מעמד אישי ומשפחה

עורכת דין מירב אברמוב-פונטש הינה מומחית לדיני משפחה, מגשרת מוסמכת ונוטריון בשפות עברית ואנגלית.

תמ"ש (תל-אביב) 79550/99 – לגסה דבורה ואח' נ' לגסה ביוטה

אישה אשר איננה עובדת שהתקיימה מגמלת הבטחת הכנסה מן המוסד לביטוח לאומי בתקרה המקסימאלית המגיעה לאישה עם ילדה, תבעה מזונות עבורה ועבור בתה מבעלה. הבעל איננו מתגורר עם האישה לא התייצב ולא הגיש כתב הגנה.
ערב הגשת התביעה כאמור האישה הייתה זכאית לקבל את התקרה המקסימאלית המגיעה לאישה עם ילדה במסגרת גמלת הבטחת הכנסה אולם האישה חפצה לחייב את בעלה במזונות  כדי שהבעל יצטרך לשלם את ההחזרים שמשלם המוסד לביטוח לאומי לאישה ובדרך זו להקל עליה השגת גט מבעלה.
לאור זאת, בהחלטתו, בימ"ש קבע את מזונות האישה והבת בשיעור הבטחת ההכנסה המשולמת לה וסקר בהרחבה את יחסי הגומלין בין תשלום גמלת הבטחת הכנסה לזכאי למזונות לבין הדין המהותי של משפט המזונות.
בהחלטתו ביהמ"ש הדגיש כי הבחירה בין שני המסלולים, מסלול המזונות ומסלול הבטחת הכנסה נתונה לבחירתה של האישה. וכי לבחירת המסלולים חשיבות באשר כפי שפורט בהחלטה יש 9 הבדלים עיקריים בין חוק המזונות לבין חוק הבטחת הכנסה.

חיפוש ב-Google – תמ"ש 79550/99

ניתו להגיב